toller agility

Agility


Agility (ook wel behendigheid genoemd) is een hondensport waarbij de hond een hindernissenparcours moet afleggen. Het parcours bestaat uit ongeveer 20 hindernissen die in een vooraf bepaalde volgorde moeten worden genomen. Het is de bedoeling dat de hond dit parcours zo snel mogelijk aflegt zonder fouten te maken. De begeleider mag de hond met commando’s en gebaren door het parcours leiden, maar hij/zij mag de hond of de hindernissen niet aanraken.

Het behendigheidparcours bestaat uit verschillende soorten toestellen. De volgende hindernissen kunnen in het parcours verwerkt zijn:

Sprongen

Er zijn hoogtesprongen, breedtesprongen en de band. Bij hoogtesprong wordt er onderscheid gemaakt tussen de horde, de muur en de borstelsprong. De breedtesprong bestaat uit drie schuin oplopende onderdelen waarover de hond in één keer moet springen. De hond moet bij deze sprong de afstand goed schatten. De band is een raamwerk waarin een band of hoepel met kettingen is bevestigd. Deze hindernis vraagt om nauwkeurigheid omdat de ruimtes om de band heen ook open zijn en de hond precies door de band moet springen.

Raakvlaktoestellen

Hiertoe behoren de wip, de A-schutting en de kattenloop. Deze hindernissen hebben aan het begin en aan het eind een anders gekleurd vlak dat de hond met minstens één poot moet aanraken. De hond mag dus niet te ver de hindernis opspringen of te vroeg afspringen.

Doorgangen

Hieronder vallen de tunnel en de slurf. De tunnel lijkt op een stofzuigerslang. De slurf is een slappe tunnel. Het eerste gedeelte van de slurf lijkt op de tunnel. Aan het vaste gedeelte zit een soort van zeildoek zak vast. De hond moet het zeildoek zelf omhoog duwen om erdoor te kunnen gaan.

Slalom

De slalom bestaat meestal uit 12 paaltjes . De hond moet zo snel mogelijk door de paaltjes slalommen. Deze hindernis is lastig omdat de honden op een bepaalde manier moeten insteken en omdat ze geen paaltjes mogen overslaan.

Tafel

De tafel is een hindernis waarop de hond moet blijven staan, zitten en liggen totdat de keurmeester het teken heeft gegeven dat men mag doorgaan.

Foto credit Vivian Cobben